สถานบริบาลประกายพรรณ เนอร์สซิ่งโฮม (ที่ตั้งติดเขตสันป่าตองและหางดงเชียงใหม)
ดูแลผุ้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมงและสังคมใหม่ของผู้สูงอายุที่เห็นคุณค่าของทุกท่าน
ทางเลือกที่ดีที่สุดในสังคมปัจจุบัน ให้บริการผู้สูงอายุและผู้ที่บกพร่องในการดูแลตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุกว่า 3 ปี ทีมงานสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและทีมผู้ช่วยพยาบาล ให้ความอบอุ่นเหมือนญาติ สามารถพบเจอเพื่อนใหม่ในสังคมสูงอายุใหม่ๆที่เข้าใจกันและกัน มีกิจกรรมสันทนาการและทางศาสนา ในบ้านที่อยู่ในสภาพแวดล้อมสวยงามดั่งรีสอร์ท ท่ามกลางความเขียวขจีเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ อากาศบริสุทธิ์ห่างไกลความวุ่นวายและแออัดในเมืองใหญ่ แต่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในยามฉุกเฉิน
:: มีบริการรับไปดูสถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1. ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่บกพร่องในการดูแลตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
2. ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการพักพื้น หรือ หลังออกจากโรงพยาบาล
3. ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน อัลไชเมอร์
4. ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะผู้ป่วยเจาะคอทำแผลกดทับ
5. ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
6. ฟื้นฟูร่างกายโดยเน้นการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน
7. มีกิจกรรมทางด้านศาสนานิมนต์พระมาในวันสำคัญทางศาสนา
---,8. บริการเสริมการนวดไทยเพื่อการบำบัดและผ่อนคลาย
---,9. รับดูแลผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเกษียรงานหรือราชการ
(ค่าบริการเริ่มต้นที่ 15,000 บาท / เดือน)